Menu
Follow @Klimaatzuster

EnergyCoin Foundation

BLOCKCHAIN VOOR LOKAle klimaatactie

 

Méér fietsen, méér energie besparen en meer natuurstroom gebruiken. Allemaal acties die we dagelijks kunnen uitvoeren en die uitstoot van broeikasgassen voorkomen.

Die acties hebben waarde!

Elke meetbare klimaatactie kan worden uitgedrukt in vermeden CO2 uitstoot. Van de eenheden vermeden CO2 uitstoot door klimaatvriendelijke keuzes, maken wij digitale tokens. Zo wordt vermeden CO2 een (lokaal) ruilmiddel.

De EnergyCoin Foundation stelt de techniek waarmee de waarde van meetbare klimaatacties veilig, transparant en decentraal en zonder tussenkomst van derden wordt vastgelegd, ter beschikking aan gemeenten en initiatieven van en voor inwoners om de transitie naar een fossielvrije samenleving te versnellen. Via deze techniek is iedereen in staat om de waarde van vermeden CO2 vast te leggen. Door de vastlegging in tokens is de waarde van duurzaam gedrag (eindelijk) zichtbaar en uitwisselbaar. En certificeer je klimaatactie. Hiermee bieden we bouwstenen om een lokale klimaateconomie te ontwikkelen. De EnergyCoin Foundation werd in 2016 opgericht door Jan Clement, Brian Mulder, Janine Hogendoorn, Hugo Schonbeck en Anne-Marie Pronk. De laatste vier zijn bestuurslid en ook het projectteam. 

Klimaatwinst sparen met de buurt

We leggen de klimaatwinst van individuele klimaatacties nu  vast in tokens. En laten dat zien op een individueel dashboard. We willen dit graag samen met gemeenten en energie- of wijkcoöperaties doorontwikkelen naar een instrument voor collectieve actie: een lokale klimaatbank. Deze klimaatbank is een dashboard waarop de inwoners de waarde van hun gezamenlijke klimaatacties kunnen verzamelen en inzien. Samen beslissen zij hoe deze gezamenlijke waarde wordt ingezet voor verdere verduurzaming van de buurt of een wijk. Zo bieden gemeenten en initiatieven inwoners inzicht in gezamenlijk geboekte resultaten en ontwikkelen we bouwstenen voor een economie die binnen de grenzen van de planeet past. 

We hebben tot nu toe twee toepassingen gebouwd waarmee de vermeden CO2 uitstoot wordt vastgelegd als token: gemaakte fietskilometers en gerealiseerde energiebesparing. De fietskilometers worden geregistreerd via de fietsapp Ring-Ring fkm en energiebesparing meten we via de slimme meter (in een proef i.s.m. Warmetruiendag). De fiets- en bespaarmunten (zogenaamde tokens) kunnen bewaard worden in een persoonlijke wallet of worden ingezet als ruilmiddel in een lokaal waardeysteem. We maken hierbij gebruik van een energiezuinige variant van de blockchaintechniek. 

De vermeden CO2 uitstoot is vastgelegd en zichtbaar via een individueel dashboard. Deze toepassing is al getest door tientallen gebruikers. De mogelijkheden zijn eindeloos. Élke meetbare klimaatactie kan worden aangesloten via een toegankelijke API.

We willen lagere overheden, energiecoöperaties en wijkinitiatieven in staat stellen om de waarde van lokale klimaatactie onmiddellijk en zonder kostbare tussenpersonen vast te leggen en uit te wisselen.

 

Banner EnergyCoin Foundation

Naar boven