Menu
Follow @Klimaatzuster

EnergyCoin

BLOCKCHAIN VOOR LOKAle klimaatactie

 

De blockchaintechniek maakt het mogelijk om waarde transparant en veilig vast te leggen en uit te wisselen, zonder tussenkomst van intermediairs. Burgers, duurzame initiatieven en lokale overheden kunnen met deze techniek samen bouwstenen ontwikkelen voor een klimaatneutrale samenleving en groene economie.

De EnergyCoin Foundation zet de blockchaintechniek van de EnergyCoin in als instrument om de waarde van duurzaam handelen vast te leggen. Daarnaast stellen we een platform ter beschikking waarmee de waarden uitwisselbaar zijn: de EnergyParty. De EnergyCoin Foundation werd in 2016 opgericht door Brian Mulder, Janine Hogendoorn en Anne-Marie Pronk. Samen met Jan Clement en Hugo Schonbeck vormen zij het bestuur van de stichting. 

Samen met duurzame burgerinitiatieven en lokale overheden definiëren we acties, maken we impact meetbaar, leggen we de waarde van eco-positieve actie vast, creëren we meerwaarde en wisselen we deze waarden uit. Zo maken we samen bouwstenen voor een groene economie en een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Binnenkort start de eerste pilot met Ring Ring fkm en leggen we de waarde van fietskilometers vast. Met o.a. energiecooperatie Zonnedorpen, een burgerinitiatief uit Noord-Groningen, werken we aan een toepassing van de EnergyCoin blockchain voor duurzame energie. 

Stichting EnergyCoin richt zich op vijf onderwerpen:

  • het zo snel mogelijk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen,
  • de circulaire economie,
  • de deeleconomie,
  • het klimaatbestendig maken van de leefomgeving,
  • en het beschermen van biodiversiteit en natuur.

De stichting werd eind 2016 opgericht om er voor te zorgen dat de meerwaarde van de cryptomunt EnergyCoin ten goede komt aan de doelstelling van de munt: de energietransitie versnellen en het vergroenen van de economie.

De EnergyCoin bestaat sinds 2014 en is publiekelijk verhandelbaar.

In een economie waar de prijs van milieuschade vaak niet verrekend wordt, is het vastleggen van waarde van duurzame actie een begin om de “true price” van handelingen, diensten en producten te herdefiniëren.

Samen bouwen aan een economie die past binnen de grenzen van onze Aarde, aan het herstel van de natuur, aan een schone energievoorziening, aan een groene en veerkrachtige leefomgeving, aan schone lucht. Aan een veilige toekomst voor onze kinderen. Doe je mee?

Banner EnergyCoin Foundation

Naar boven