Menu
Follow @Klimaatzuster

Gemeente Zutphen Wijk van de toekomst

Zutphen neemt haar verantwoordelijkheid in deze klimaatcrisis en zet alles op alles om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent de komende tien jaar de bezem door de huidige energievoorziening: fossiel er uit, energiebesparing op één en de energie die nodig is zoveel mogelijk schoon én lokaal opwekken. Samen met Brandom bedacht ik een campagne en schreef een communicatieplan om álle inwoners bij de energietransitie te betrekken en om heel Zutphen mee te laten doen!

De gemeente keurde ons plan goed. Ze koos ervoor het plan te starten in één wijk: Leesten. Behalve het communicatieplan maakten we een aantal infographics die de opgave voor deze Wijk van de Toekomst heel concreet maken en laten zien welke kansen deze bieden voor een toekomstbestendig Leesten. De energietransitie gaat álle inwoners aan. Dus dachten we goed na hoe te communiceren zodat zoveel mogelijk mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen. Samen met Maarten van der Wolf maakten we een kort filmpje als aftrap van de campagne. De Coronacrisis zorgt voor een andere praktische uitvoering dan eerder bedacht. We delen kennis en ervaring uit het hele land hoe de gemeente en Zutphen Energie met de wijkbewoners en de wijkbewoners met elkaar, in contact kunnen blijven. Mensen denken na over de toekomst en velen zijn veel meer thuis dan anders. Zorg juist nu dat het gesprek over energetisch verbouwen en (lokaal) schone energie opwekken niet verstomd. 

Naar boven